Klasztor Karmelitów Bosych - odwiedzone dnia 2015-09-06