Tło

Piękna Polska

Przejdź na mapę

Ogólnopolski Festiwal Piosenki 'Fabryka Muzyki Niezwykłej'

10.29.2016

Logo festiwaluUWAGA WOKALIŚCI!
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki "Fabryka Muzyki Niezwykłej".

Festiwal organizowany przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.
Prezentacje konkursowe odbędą się w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie w dniach 25-26 listopada 2016 r.

Komponentami Festiwalu są przesłuchania piosenki (w konkursie można prezentować piosenki autorskie).
Konkurs kierowany jest do osób powyżej szesnastego roku życia i kładzie główny nacisk na promocję sztuki ambitnej, a tym samym przezwyciężenie stereotypu „estradowości”. W Festiwalu uczestniczyć mogą soliści i zespoły.
Zadaniem etapu pierwszego jest wyłonienie grupy finalistów, którzy wystąpią w sobotę 26 listopada. Wykonają jedną piosenkę z programu własnego oraz drugą wylosowaną z wymienionych w Regulaminie piosenek z repertuaru Anny Treter, która będzie gościem specjalnym i jurorem tegorocznej imprezy. Laureaci głównych nagród zostaną zaproszeni do występu podczas koncertu finałowego - recitalu Anny Treter.

Przypomnijmy, że laureatką I nagrody ubiegłorocznego festiwalu była Karolina Micor - absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale jazzu. Karolina pochodzi z Gilowic, ale na festiwal przyjechała z Londynu. Tam gra i śpiewa w zespole Lit FM.
Dzięki staraniom Organizatora impreza umożliwia kwalifikację uczestników do udziału w Festiwalu Twórczości KOROWÓD w 2017 roku.

Warunkiem uczestnictwa w części konkursowej Festiwalu jest nadesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z tekstami utworów i nagraniami konkursowych piosenek na płycie CD w formacie audio lub MP3 (nie jest wymagane nagranie studyjne) na adres: Centrum Kultury i Wypoczynku, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

Regulaminy i Karta Zgłoszenia do pobrania na festiwalowej stronie: www.kultura.andrychow.eu/fabryka >>

Zgłoszenie i nagrania można przesłać również drogą elektroniczną na adres: zbigniew.przybylowicz@kultura.andrychow.eu.
Z konieczności przesyłania nagrań zwolnieni są laureaci ubiegłorocznej edycji Festiwalu.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 listopada 2016 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora.